Sunday, June 13, 2010

Oricon “Spring Drama ☆ AWARD 2010″

Total of 1050 voters. Numbers in brackets is the number of votes.

Favourite Spring Drama01 – (180) – Shinzanmono
02 – (172) – Sunao ni Narenakute
03 – (151) – Team Batista 2
04 – (115) – Kaibutsu-kun
05 – (095) – Mother
06 – (077) – Keibuho Yabe Kenzo
07 – (073) – Tumbling
08 – (060) – Zettai Reido
09 – (043) – Rinjo 2
10 – (025) – Dosokai

Favourite Theme Song

01 – (293) – "Monster" (Arashi) — Kaibutsu-kun
02 – (146) – "Dry Town" (Love Psychedelico) — Zettai Reido
03 – (111) – "Hard to say I love you" (Weaver) — Sunao ni Narenakute
04 – (088) – "Machimonogatari" (Yamashita Tatsuro) — Shinzanmono
05 – (063) – "Trust In You" (Juju) — Keishicho Shissonin Sosaka

Favourite Actress

01 – (185) – Ueno Juri [Sunao ni Narenakute]
02 – (158) – Ueto Aya [Zettai Reido]
03 – (132) – Matsuyuki Yasuko [Mother]
04 – (091) – Kuroki Meisa [Shinzanmono]
05 – (069) – Kato Ai [Team Batista 2]

Favourite Actor

01 – (171) – Abe Hiroshi [Shinzanmono]
02 – (129) – Eita [Sunao ni Narenakute]
03 – (111) – Ohno Satoshi [Kaibutsu-kun]
04 – (071) – Nakamura Toru [Team Batista 2]
05 – (063) – Namase Katsuhisa [Keibuho Yabe Kenzo]
(Kawaii Joyuu)

No comments:

Post a Comment

Comments go through moderation, so don't expect to see them immediately after posting!